Community Building en fondsenwerving

Veel organisaties hebben een probleem dat ze te weinig zichtbaar zijn en daardoor weinig kansen hebben om in beeld te komen bij financiers, fondsen of donateurs. En vaak blijkt ook dat organisaties met een achterban van leden en donateurs weinig weten over behoeften, wensen en verwachtingen. Zij kunnen eigenlijk moeilijk gefundeerd beleid ontwikkelen over de richting van het beleid in de toekomst.

Wij helpen organisaties om een scherp beeld op te bouwen over hoe verschillende stakeholders denken over de organisatie en wat er moet gebeuren. Dat doen we door interviews, brainstormsessies en online onderzoek. De resultaten van wat wij ‘ophalen’ gebruiken we in strategische sessies om met besturen en managers richting te ontwikkelen. Dat gebruikt de organisatie vervolgend voor beleidsplannen, fondsenwervingsstrategie en community building. Dat laatste is het bouwen van een divers en betrokken netwerk van mensen die het belang onderkennen van de missie en visie van de organisatie. Dat is meer dan donateurs alleen. Daar gaat het ook om leden, vrijwilligers, experts, financiers, etc.

Casus Oogvereniging

Probleem
De Oogvereniging is een patiëntenvereniging voor mensen met oogaandoeningen. In 2017 hadden zij hebben xx leden. Het bestuur van de organisatie was ontevreden over het aantal  leden en de vergrijzing onder de leden. En hoe minder leden hoe minder overtuigingskracht en financiën.

Opdracht
Wij kregen de vraag om een plan te ontwikkelen voor een marketingcampagne met radiospots. 

Aanpak
Wij stelden echter voor om eerst uitgebreid onderzoek te gaan doen onder leden, actieve vrijwilligers, andere organisaties en medisch professionals. Daarvoor dezen we uitgebreid online onderzoek, interviews en panelsessies. Met de onderzoeksresultaten organiseerden we creatieve sessies met actieve vrijwilligers en vormden we (samen) de strategie voor communicatie- en marketinginspanningen voor de jaren er na. Met de strategische doelen voor zichtbaarheid, communicatie en marketing waren bestuur en ledenraad tevreden. De organisatie kun zelf verder, zonder afhankelijk te zijn van externe professionals.

Foto en referentie opdrachtgever