Wat doen wij

Wat onze aanpak onderscheidend maakt:

• We werken altijd naar concrete resultaten toe (we leveren geen rapporten op die in de bureaulade belanden). 
• Inzichten die wij onderweg opdoen zetten we direct om naar de praktijk. 
• Al tijdens onze begeleiding brengen we zaken in beweging waardoor in het proces zelf het beoogde resultaat al deels wordt bereikt.
• Er wordt intensief samengewerkt met alle stakeholders (betrokkenen, inclusief financiers) om optimaal draagvlak te bevorderen.

Ons aanbod

Onderzoeks- en adviestrajecten
o Sessies met besturen/directeuren over missie, visie en strategie, community building
o Interviews met stak
o Stakeholderonderzoek
o Beleidsonderzoek/beleidsplanontwikkeling
o Behoeften en tevredenheidsonderzoek/enquêtes

Trainingen en workshops voor organisaties
o Fondsenwerving (case for support, projectplannen, van idee naar project, aanvragen bij vermogensfondsen, storytelling, evenementen, campagne voeren,  crowdfunding)
o Cursus fondsenwerving kleine organisaties
o Community building
o SWOT maken
o Business canvas
o Projectmanagement
o Capacity building en organisatiegroei

Trainingen en workshops voor fondsen
o Funding Plus in de praktijk (voor adviseurs)
o Funding Plus voor bestuur en directie

Stappenplan

  1. Oriëntatie (graven naar het vraagstuk) d.m.v. deskresearch, gesprekken, organisatiescan en online onderzoek
  2. Missie- en visiebepaling en strategievorming: benchmarking, onderzoek en strategiesessies
  3. Creëren van draagvlak voor oplossingen
  4. Stellen van doelen en acties
  5. Borging en implementatie van acties

Elke opdracht is maatwerk waarbij gezamenlijk wordt bepaald of en in welke volgorde deze bouwstenen van onze aanpak worden ingezet.