Onze werkwijze: Activerend onderzoek en begeleiding

  • Tijdens onderzoek werken we naar direct resultaat (geen rapporten die in de bureaulade belanden)
  • Er wordt intensief samengewerkt met alle stakeholders (betrokkenen) om optimaal draagvlak te bevorderen.
  • Inzichten die wij tijdens onze begeleiding opdoen brengen we direct in de praktijk.
  • Onderzoek, gespreksvoering en inventarisatie leveren meteen resultaat op.
  • Agile aanpak met scrums waar steeds op korte termijn naar resultaten wordt gewerkt.

Stappenplan

  1. Oriëntatie (graven naar het vraagstuk) d.m.v. deskresearch, gesprekken, organisatiescan en online onderzoek
  2. Missie- en visiebepaling en strategievorming: benchmarking, onderzoek en strategiesessies
  3. Creëren van draagvlak voor oplossingen
  4. Stellen van doelen en acties
  5. Borging en implementatie van acties

Elke opdracht is maatwerk waarbij gezamenlijk wordt bepaald of en in welke volgorde deze bouwstenen van onze aanpak worden ingezet.