Organisatie coaching

Maatschappelijke organisaties hebben uitdagingen op het gebied van financiering, groei, erkenning en het aantonen van impact. Vooral initiatieven die zich al hebben bewezen (en het pioniersstadium voorbij zijn) lopen hier tegen aan.

Wij begeleiden organisaties om in deze frictie-fasen stappen te zetten die leiden tot duurzame financiering, versterken van de interne organisatie en zichtbaarheid versterken in de buitenwereld. Dat noemen wij ‘organisatie-coaching’: de organisatie moet het zelf doen, maar wij signaleren problemen en geven tips en adviezen tips voor verbetering.

Casus Burennetwerk Amsterdam

Probleem:
De Amsterdamse organisatie Burennetwerk verbindt mensen in eenzaamheid met buurtgenoten die concrete klussen willen uitvoeren. Dat is een geweldig succes: veel jonge mensen die iets concreets willen betekenen zijn al gekoppeld aan eenzame buren. Maar als kleine organisatie konden ze niet langer rekenen op de steun van fondsen, maar waren ze nog onvoldoende in beeld bij de gemeente voor financiering.

Opdracht
Zij schakelden ons in om hen te begeleiden bij hun groeiscenario’s en gesprekken te voeren binnen de gemeente welke mogelijkheden er zijn voor duurzame financiering.

Aanpak
Door uitvoerige analyse en gesprekken met de organisatie zelf en het voeren van een reeks gesprekken met ambtenaren en vertegenwoordigers van organisaties werd Burennetwerk meer zichtbaar binnen de gemeente. Zo ontstond er draagvlak binnen de gemeente voor beter afspraken voor financiering in de toekomst. We schreven geen adviesrapport, maar ronden de opdracht af met concrete resultaten en een presentatie voor het bestuur.

Foto en referentie opdrachtgever