Onze opdrachtgevers

Voor wie werken wij

Wij werken voor organisaties die hun bestaansrecht hebben bewezen, maar uitdagingen hebben om duurzame financiering veilig te stellen, om te groeien, zichtbaar te zijn en om meer mensen aan zich te binden. Het zijn goede doelen, sociale initiatieven, organisaties van en voor patiënten of cliënten, ontwikkelingsorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, ouderinitiatieven en migrantenorganisaties. Soms zijn het organisaties met alleen vrijwilligers en soms met een mix van betaalde en vrijwillige medewerkers. Soms is het jaarbudget net boven de 20.000 Euro en bij anderen richting 1 miljoen of meer.

Reviews:

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) is op weg naar haar 40ste verjaardag (2021) en draait goed. Ieder jaar wordt met ongeveer 35 vrijwilligers een ambitieus programma succesvol uitgevoerd. De uitdaging is om voldoende vrijwilligers te betrekken en de activiteiten aan te laten sluiten op de behoeften.

STSN wilde graag verkennen of haar achterban de inspanningen waardeert, hoe de georganiseerde activiteiten gewaardeerd worden en wat we naar de toekomst toe anders zouden kunnen of moeten gaan doen. Na een paar verkennende gesprekken hebben besloten een grootschalige ledenraadpleging uit te voeren. Wij hebben hiervoor Willem Visser van bureau Effectmeting  & Deny de Jong van bureau Offspring ingeschakeld. Zij hebben STSN professioneel begeleid in een traject dat liep tussen mei en november 2018.

Werken met een organisatie zoals de STSN, die nagenoeg geheel op vrijwilligers draait, heeft zijn momenten als het gaat om piekinspanningen en het volgen van een strakke planning. Deny en Willem voelden dit goed aan en hebben STSN adequaat en plezierig begeleid naar een resultaat dat we zelf niet 1-2-3 hadden kunnen realiseren.

De uitkomsten van de ledenraadpleging geven ons tal van aanknopingspunten. Zowel wat betreft inzicht in welk beeld onze achterban van ons heeft als op welke punten wij onze zichtbaarheid en activiteiten kunnen verbeteren. Dank voor de bevlogen ondersteuning!

Jan-Paul Wagenaar
Voorzitter STSN
www.stsn.nl

Deny weet inhoudelijke expertise op het terrein van ‘welfare’, goede doelen, vermogensfondsen en ontwikkelingen in het sociale domein, te verenigen met scherpe analyses en concrete organisatorische oplossingen.

Het bijzondere aan Deny is het invoelingsvermogen om zich te verdiepen in de ‘human aspects’ en het organisatorische of institutionele belang. Zo is hij in staat om zowel de harde, commerciële en financiële kant, als de ‘softere’, culturele kant binnen de opdrachten te adresseren. Daarbij heb ik keer op keer gezien dat hij in brede verbanden denkt en zo tot verrassende conclusies en aanbevelingen komen die organisaties verder helpen in hun ontwikkeling.

Bovendien, en ik vind dat belangrijk om te zeggen, is het, behalve een professional, een aardig mens!.

Paul van Oosten
www.diaconie.nl 

Achterbanraadpleging Ypsilon: Een leerzaam traject onder deskundige leiding

Het had nog geeneens een naam, toen we vanuit de vereniging Ypsilon besloten in het traject te stappen dat Willem Visser en Deny de Jong (samen met PGOsupport) zouden starten. De meerwaarde stond dan ook niet ter discussie: met een vereniging van duizenden leden en een klein landelijk bureau heb je best een goed gevoel over wat er speelt bij de leden. Maar ‘de’ leden bestaan niet: het zijn allemaal individuen met individuele behoeften waarvan je er een aantal denkt te kennen, maar waarvan het ook nuttig is om die om de zoveel tijd te checken. En wat is er mooier dan dat deskundigen op het gebied van onderzoek, advies en fondsenwerving de lead nemen en PGOsupport meedenkt en faciliteert, in een traject waar je zelf als organisatie de inhoudelijke input kan verzorgen. Een traject dat bovendien ook altijd nog verrassingen oplevert, werd ons beloofd.

Het was korte tijd in intensief traject, waar we ons toch –weer– verkeken op de tijd die je er zélf in moet steken om het tot het gewenste succes te brengen. Maar het was het waard. De achterbanraadpleging leverde een schat aan informatie op. Schouderklopjes in de zin van soms prachtige rapportcijfers voor het werk van het bureau en de vrijwilligers. Prominente wensen, bijvoorbeeld op het gebied van zichtbaarheid. Subtiele hints die ons bijvoorbeeld leerden dat onze achterban zich veel meer herkent in de term ‘ondersteuning’ dan in de term die wij er standaard aan gaven: ‘belangenbehartiging’.

De raadpleging ligt intussen alweer een tijdje achter ons, maar nog steeds laten we ons er in het werk door leiden en grijpen we ernaar terug.

Een aanrader zou ik het niet willen noemen. Noem het een buitenkans.

Bert Stavenuiter
Directeur

Landelijk bureau Ypsilon

www.ypsilon.org

Deny heeft het Apostolisch Genootschap ondersteund bij het selecteren van een maatschappelijk project. Vanuit de kennis van de filantropie en een sessie met experts uit het netwerk formuleerde hijj in co-creatie selectiecriteria en kozen we welk thema het beste past bij onze doelstellingen.

Vervolgens zijn er op dat thema meer dan zestig projecten in kaart gebracht en in een tweetraps proces deze getrechterd naar de uiteindelijke keuze door het bestuur. Daarnaast is er advies uitgebracht over  de toekomst van een stichting die voortgekomen is uit het genootschap.

Naast deskundigheid, ervaring een grote netwerk waren wij vooral onder de indruk van de wijze waarop men zich verdiept heeft in onze achtergronden en doelstellingen en hoe alle betrokkenen op een zeer plezierige wijze meegenomen werden in de afwegingen die er gemaakt werden. Zo werd er gezorgd voor een gedeelde keuze en een breed draagvlak voor het gegeven advies. Daarbij werd er niet geschuwd om heldere uitspraken te doen en ons de spiegel van buiten voor te houden waar we om gevraagd hadden. Het was buitengewoon plezierig zo samen te werken.      

George Gelauff
www.apgen.nl 

De VMDB is de landelijke patiënten- en naastenvereniging voor mensen met een bipolaire kwetsbaarheid. Begin 2017 is er een compleet nieuw bestuur aangetreden. Als onderdeel van een proces om te komen tot een meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur ervoor gekozen om de achterban (leden en niet leden) te bevragen over wat zij van de VMDB vinden en input te krijgen voor het nieuwe beleidsplan.

Willem Visser en Deny de Jong hebben dit onderzoek uitgevoerd. Wij zijn zeer content met de rol die Deny en Willem hebben gespeeld. Pluspunten voor ons waren:

  • Deny en Willem helpen je na te denken over het waarom van een dergelijk onderzoek
  • Denken mee met het formuleren van thema’s en vragen
  • Zijn zeer kundig in het bouwen van een vragenlijst
  • Zorgen voor een strakke uitvoering binnen de planning
  • Heldere rapportage waar wij als organisatie dankbaar gebruik van kunnen maken.

Ik kan dan ook iedere organisatie die eens na wil denken over haar eigen toekomst adviseren om een achterbanraadpleging door Deny de Jong en Willem Visser te laten uitvoeren

Henk Mathijssen | Voorzitter
Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen
www.vmdb.nl

De Dutch Brain Council is nu drie jaar actief en heeft inmiddels 28 hersen gerelateerde patiëntenorganisaties aan zich weten te binden. Deze onstuimige groei is natuurlijk fantastisch, maar hoe ervaren de leden het werk wat wij doen en wat kunnen we verbeteren naar de toekomst toe?

Deny de Jong & Willem Visser hebben ons prima geholpen bij het antwoord geven op deze vragen. Uit de effectmeting bleek dat 51 % van de leden van de Dutch Brain Council ons werk met een 8 of een 9 waardeerden. Verder bood de enquête bouwstenen om in korte tijd onze visie en strategie aan te passen op de behoefte van onze leden.

Ik vond het erg prettig met Deny en Willem samen werken. Ze weten waar ze het over hebben en konden zich goed inleven in onze organisatie. Het opstellen van de enquêtevragen ging hierdoor efficiënt en doeltreffend. Ze namen mij veel werk uit handen en het uitrollen van de enquête ging zonder problemen.

Verder vond ik Deny en Willem als mens gewoon erg prettig in de omgang.

Ing. Robert Scholten, directeur Dutch Brain Council
www.dutchbraincouncil.nl

De Oogvereniging had te maken met een teruglopend ledenaantal. We zaten met vragen als: wat hebben we individuele leden te bieden? waarom zouden mensen zich aansluiten bij een vereniging als de Oogvereniging? We hebben besloten een grootschalig marketingonderzoek op te zetten. Wij hebben hiervoor Deny de Jong van bureau Offspring en Willem Visser van bureau Effectmeting ingeschakeld.

Het onderzoek dat zij voor de Oogvereniging hebben uitgevoerd heeft ons waardevolle inzichten gegeven. Met deze gegevens en de door hen ontwikkelde marketingstrategie kunnen we nog jaren vooruit. Willem en Deny hebben ons geholpen de kern uit het onderzoek te halen en de strategie voor de toekomst te bepalen. De samenwerking liep als vanzelf. Het was nooit een probleem om even snel te overleggen via Skype, desgewenst bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn of plannen aan te passen als dat nodig bleek. Vanaf het moment dat het marketingtraject begon, merkten we al direct een stijgend ledenaantal. Daarmee heeft het traject onze marketingplannen een vliegende start gegeven!

Oogvereniging
Joep Aarts, directeur
Karlijn de Winter, coördinator Communicatie
www.oogvereniging.nl