Dialoog met je achterban

Organisaties worstelen vaak met vragen als “Zijn wij nog relevant voor onze donateurs of onze leden?” en “Hoe zorgen wij dat we meer (jonge) donateurs of leden krijgen?”.

Wij helpen organisaties om een antwoord te vinden op die vragen. Het concrete resultaat dat wij opleveren: breed gedragen inzicht in hoe de organisatie er over bv. 5 jaar uit moet zien, met een duidelijke strategie voor het versterken van zichtbaarheid en leden / donateursgroei.

Wat maakt onze aanpak uniek?

• We maken bij elke stap die we zetten gebruik van de waardevolle input van stakeholders, met wie we ook actief samenwerken.
• We leveren geen analyse van buitenaf, maar betrekken iedereen die voor de organisatie belangrijk is actief bij de vragen die gesteld moeten worden.
• Ook betrekken wij 'the wisdom of the crowd' bij het vinden van de antwoorden en strategieën voor de toekomst.
• De vragen die in gezamenlijkheid ontwikkeld worden, zetten wij via een online enquête uit. De antwoorden die de online enquête opleveren, bieden de elementen voor een gedragen koers voor de toekomst.
• De online tool die wij gebruiken biedt veel mogelijkheden voor verfijnd onderzoek en duidelijke presentatie van de resultaten.

In te zetten voor (o.a.):

  • Dataverrijking
  • Inzicht in meningen en wensen van stakeholders
  • Visie- en strategieontwikkeling
  • Leden- & fondsenwerving
  • Werving vrijwilligers
  • PR/Communicatie
  • Toetsing communicatie

De Oogvereniging

Probleem

De Oogvereniging is een patiëntenvereniging voor mensen met oogaandoeningen. Door een dalend ledenaantal mede door vergrijzing onder de leden was er behoefte aan meer inzicht in wie zijn de leden en wat zijn haar wensen en welk marketingplan is er nodig de komende 3 tot 5 jaar.

Aanpak

Wij stelden echter voor om eerst uitgebreid onderzoek te gaan doen onder leden, actieve vrijwilligers, andere organisaties en medisch professionals. Daarvoor dezen we uitgebreid online onderzoek, interviews en panelsessies. Met de onderzoeksresultaten organiseerden we creatieve sessies met actieve vrijwilligers en vormden we (samen) de strategie voor communicatie- en marketinginspanningen voor de jaren er na. Met de strategische doelen voor zichtbaarheid, communicatie en marketing waren bestuur en ledenraad tevreden. De organisatie kun zelf verder, zonder afhankelijk te zijn van externe professionals.

Referentie

De Oogvereniging had te maken met een teruglopend ledenaantal. We zaten met vragen als: wat hebben we individuele leden te bieden? waarom zouden mensen zich aansluiten bij een vereniging als de Oogvereniging? We hebben besloten een grootschalig marketingonderzoek op te zetten. Wij hebben hiervoor Deny de Jong van bureau Offspring en Willem Visser van bureau Effectmeting ingeschakeld.

Het onderzoek dat zij voor de Oogvereniging hebben uitgevoerd heeft ons waardevolle inzichten gegeven. Met deze gegevens en de door hen ontwikkelde marketingstrategie kunnen we nog jaren vooruit. Willem en Deny hebben ons geholpen de kern uit het onderzoek te halen en de strategie voor de toekomst te bepalen. De samenwerking liep als vanzelf. Het was nooit een probleem om even snel te overleggen via Skype, desgewenst bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn of plannen aan te passen als dat nodig bleek. Vanaf het moment dat het marketingtraject begon, merkten we al direct een stijgend ledenaantal. Daarmee heeft het traject onze marketingplannen een vliegende start gegeven!

Oogvereniging
Joep Aarts, directeur
Karlijn de Winter, coördinator Communicatie