Organisatieontwikkeling

Maatschappelijke organisaties hebben uitdagingen op het gebied van financiering, groei, erkenning en het aantonen van impact. Vooral initiatieven die zich al hebben bewezen (en het pioniersstadium voorbij zijn) lopen hier tegenaan.

Wij begeleiden doorgroeiende, impactvolle organisaties om stappen te zetten die leiden tot:

• duurzame financiering
• versterken van de interne organisatie
• verbeterde zichtbaarheid in de buitenwereld.

Dat noemen wij ‘organisatie-coaching’. De organisatie doet het uiteindelijk zelf, maar wij signaleren uitdagingen, helpen bij een plan van aanpak en geven tips en adviezen tips voor verbetering.

Casus Burennetwerk Amsterdam

Probleem:
De Amsterdamse organisatie Burennetwerk verbindt mensen in eenzaamheid met buurtgenoten die concrete klussen willen uitvoeren. Dat is een geweldig succes: veel jonge mensen die iets concreets willen betekenen zijn al gekoppeld aan eenzame buren. Maar als kleine organisatie konden ze niet langer rekenen op de steun van fondsen, maar waren ze nog onvoldoende in beeld bij de gemeente voor financiering.

Aanpak
Door uitvoerige analyse en gesprekken met de organisatie zelf en het voeren van een reeks gesprekken met ambtenaren en vertegenwoordigers van organisaties werd Burennetwerk meer zichtbaar binnen de gemeente. Zo ontstond er draagvlak binnen de gemeente voor beter afspraken voor financiering in de toekomst. We schreven geen adviesrapport, maar ronden de opdracht af met concrete resultaten en een presentatie voor het bestuur.

Foto en referentie opdrachtgever