Projectmanagement

Pioniers van maatschappelijke organisaties zoeken steun bij het opstarten van activiteiten. Soms is de ambitie zo groot dat zij zelf onvoldoende kennis of tijd hebben om tot realisatie te komen. Daar kunnen wij instappen om zaken te realiseren. Als projectleider helpen wij het volgende te realiseren:

• bedachte concepten goed op papier zetten
• onderhandelen met relevante partijen
• de businesscase uitwerken
• exploitatieberekeningen maken
• vastgoedontwikkeling
• financiering verzorgen

CASE

Probleem
Hoe krijg je al moeder van een kind met autisme dat n iet naar school kan gaan een initiatief van de grond waar leerkrachten en zorgbegeleiders in een speciaal nieuw ontworpen duurzaam gebouw samen intensieve begeleiding gaan geven aan kinderen met autisme om tot ontwikkeling te komen. Dat was de uitdaging van moeder Marieke Stolte. Ze had zelf ervaring in zorg en in onderwijs, maar een vernieuwend en baanbrekend initiatief opzetten met een duurzaam financieringsmodel, dat was nieuw voor haar.

Opdracht
Met subsidie van het Ministerie van VWS en de gemeente Culemborg kregen wij de opdracht om Marieke en haar Stichting Linawijs te helpen haar initiatief stevig neer te zetten in Culemborg. En als het in Culemborg lukt, kan yhet overal in Nederland voor de ruim 15.000 thuiszittende kinderen met autisme.

Aanpak
Als kwartiermakers werkten we in samenwerking aan de uitdagingen om Linawijs te realiseren. Door gesprekken, onderhandelingen, research, sessies kwamen tot een beschrijving van het concept. Vervolgens ontwikkelden we de businesscase, ontwikkelden we de exploitatie, onderhandelden we met diverse partijen over de financiering en benaderden we fondsen om de start en inrichting mogelijk te maken. Tenslotte begeleiden we de realisatie van het het vastgoed: een volledig duurzaam en energieneutraal gebouw waar kinderen met zo min mogelijk prikkels hun eigen plek hebben en onder begeleiding tot ontwikkeling en leren kunnen komen.

Foto en referentie opdrachtgever